အောက်မေ့သတိရအထိမ်းအမှတ်အဆောက်အဦများနှင့် အောက်မေ့သတိရအထိမ်းအမှတ်ပြုခြင်းအစီအစဉ်များ(ခေါင်းစဉ် ၂ခု၊ညဏ်စမ်း၁ ခု၊ အပြည့်အစုံဖတ်ရန်) (Memorials and Memorialisation)

အောက်မေ့သတိရ အထိမ်းအမှတ်ပြုခြင်းသည် ကျူးလွန်ခံရသူများကို ဂုဏ်ပြုရန်၊ ငြိမ်းချမ်းသော၊ တရားမျှတသော အနာဂတ်နှင့် ဒီမိုကရက်တစ်ဆန်မှုကို တည်ဆောက်ရန် အတွက် ရည်ရွယ်၍ အတိတ်က လူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုများကို စုပေါင်း၍ အသိအမှတ်ပြု ခြင်းနှင့် အောက်မေ့သတိရခြင်း တို့ဖြစ်ပါသည်။ အထိမ်းအမှတ်ပြုခြင်းသည် အောက်မေ့ သတိရခြင်း ဖြစ်စေသည့် လုပ်ငန်းစဉ်များ၊ ပွဲများ သို့မဟုတ် ပုံသဏ္ဍာန်များ အားလုံးကို ဆိုလိုခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ 

ကျူးလွန်ခံရသူများအတွက် ပြန်လည်ကုစားပေးခြင်းအစီအစဉ် ပုံစံတစ်ခုအဖြစ် လုပ်ဆောင်ခြင်းအပြင် အောက်မေ့ဖွယ်အမှတ်တရအထိမ်းအမှတ်ပြုခြင်းသည် အမှန်တရားပြောခြင်းကို မြှင့်တင်ခြင်း၊ လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုများကို မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အတိတ်က ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်မှုများ ထပ်ခါတလဲလဲမဖြစ်စေရန် စုပေါင်းမှတ်ဥာဏ်အား ထိန်းချုပ်အသုံးချခြင်းဖြင့် အသွင်ကူးပြောင်းရေးဆိုင်ရာ တရားမျှတမှုအတွက် ကြိုးပမ်းမှုများကို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် အထောက်အကူဖြစ်စေနိုင်သည်။