ကျူးလွန်ခံရသူများ၏ စိတ်ကျေနှပ်မှုနှင့် သင်္ကေတဆိုင်ရာ ပြန်လည်ကုစားမှုများ (Victims Satisfaction and Symbolic Reparation)

သင်္ကေတဆိုင်ရာ ပြန်လည်ကုစားရေးအစီအစဉ်များသည် ကျူးလွန်ခံရသူများကို စိတ်ကျေနပ်မှု ရရှိစေနိုင်ပြီး အနာဂတ်တွင် ချိုးဖောက်မှုများ ထပ်မံမဖြစ်ပွားအောင် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်မှုအဖြစ်လည်း ရှုမြင်ကြသည်။

စိတ်ကျေနပ်အောင်ဆောင်ရွက်ခြင်းတွင် အောက်ပါတစ်ခုခု (သို့) အားလုံး ပါဝင်ပါသည်။

  • ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသည့် အကြမ်းဖက်မှုများအား ရပ်ဆိုင်းရန် ရည်ရွယ်သည့် ထိရောက်သော အစီအမံများ ချမှတ်ခြင်း၊
  • အချက်အလက်များအား စီစစ်အတည်ပြုခြင်းနှင့် ကျူးလွန်ခံရသူများ၊ ကျူးလွန်ခံရသူ၏ ဆွေမျိုးများ၊ မျက်မြင်သက်သေများ၏ လုံခြုံရေးနှင့် အကျိုးစီးပွားများ သို့မဟုတ် ကျူးလွန်ခံရသူများအား ကူညီရန်အတွက် ကြားဝင်ဆောင်ရွက်ပေးသူများ သို့မဟုတ် နောက်ထပ်အကြမ်းဖက်မှုများ မဖြစ်ရန် ကာကွယ်တားဆီးမှုကို ထိခိုက်ခြင်း သို့မဟုတ် ချိန်းခြောက်ခြင်း မဖြစ်ပေါ်စေသည့် အတိုင်းအတာအတွင်း ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည့် အမှန်တရားအား အပြည့်အစုံ လူသိရှင်ကြား ထုတ်ပြန်ပေးခြင်း၊
  • အစပျောက်ဆုံးသူများအား ရှာဖွေခြင်း၊ ပြန်ပေးဆွဲခိုးယူခံရသော ကလေးများ၏ မည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်း အထောက်အထားများကို ရှာဖွေခြင်း၊ သတ်ဖြတ်ခံရသူများ၏ ရုပ်အလောင်းများအား ရှာဖွေခြင်း၊ သေဆုံးသူများ၏ဆန္ဒ (သို့) ကျူးလွန်ခံရသူများ ပြောဆိုခဲ့သည်ဟု မှတ်ယူထားသော ကျူးလွန်ခံရသူများ၏ ဆန္ဒ (သို့) မိသားစုဝင်များနှင့် အသိုင်းအဝိုင်းများ၏ ယဉ်ကျေးမှု ဓလေ့ထုံးတမ်းများနှင့်အညီ ရုပ်အလောင်းများအား ရှာဖွေတူးဖော်ခြင်း၊ မည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်း ခွဲခြားခြင်းနှင့် ပြန်လည်မြုပ်နှံခြင်း လုပ်ငန်းများတွင် ကူညီဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊
  • ကျူးလွန်ခံရသူများ၊ သူတို့နှင့် နီးစပ်မှုရှိသည့် ပုဂ္ဂိုလ်များ၏ သိက္ခာ၊ ဂုဏ်သတင်းနှင့် အခွင့်အရေးများ ပြန်လည်ရရှိစေရေးအတွက် တရားရုံးစီရင်ချက်တစ်ခု သို့မဟုတ် တရားဝင် ကြေညာချက်တစ်ခု ထုတ်ပြန်ခြင်း၊
  • အမှန်တရား အချက်အလက်များအား အသိအမှတ်ပြုခြင်းနှင့် တာဝန်ရှိမှုကို လက်ခံခြင်းများအပါအဝင် အများပြည်သူရှေ့မှောက် ဝန်ချတောင်းပန်ခြင်း၊
  • ချိုးဖောက်မှုများအတွက် တာဝန်ရှိသည့် ပုဂ္ဂိုလ်များအား တရားရေးရာနှင့် အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာများမှ ပြစ်ဒဏ်များ ချမှတ်ခြင်း၊
  • ကျူးလွန်ခံရသူများအတွက် အထိမ်းအမှတ်များနှင့် ဂုဏ်ပြုပွဲများကျင်းပခြင်း တို့အပြင်
  • သင်တန်းများနှင့် ပညာသင်ကြားရေးနယ်ပယ် အဆင့်တိုင်းတွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် ချိုးဖောက်မှုများနှင့် ပတ်သက်ပြီး တိကျမှန်ကန်သည့် ဖြစ်စဉ်ကို သင်ရိုးတစ်ခု ထည့်သွင်းသင်ကြားခြင်း တို့ဖြစ်ပါသည်။