အခြေခံသဘောတရား (ခေါင်းစဉ် ၂ ခု| အပြည့်အစုံဖတ်ရှုရန်) (Basic Concept: Guarantee for Non-Recurrence)

ကျူးလွန်ခံရသူများသည် သူတို့၏ အခွင့်အရေးများ ချိုးဖောက်မှုများကို ထပ်မံ၍ ကြုံတွေ့ခံစားရခြင်း မရှိစေရေးအတွက် နိုင်ငံတော်က အာမခံပေးရမည်။ ဤအချက်အတွက် နိုင်ငံဝောာ်များသည် တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကို လေးစားလိုက်နာရန်၊ လူ့အခွင့်အရေး လေးစားလိုက်နာသည့် ယဉ်ကျေးမှုကို တည်တံ့ခိုင်မြဲစေရန်နှင့် အစိုးရအင်စတီကျူးရှင်းများအပေါ် ပြည်သူလူထု၍ ယုံကြည်မှုကို ပြန်လည်တည်ဆောက်ရန် သို့မဟုတ် တည်ဆောက်ရန်အတွက် လိုအပ်သော အင်စတီကျူးရှင်းဆိုင်ရာ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများနှင့် အခြားသော အစီအမံများကို ဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်ပါသည်။

ပြည်သူ့အင်စတီကျူးရှင်းများတွင် အမျိုးသမီးနှင့် လူနည်းစုအုပ်စုများကို လုံလောက်သော ကိုယ်စားပြုမှုသည် ဤရည်ရွယ်ချက်များ အောင်မြင်ရန်အတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါသည်။ ချိုးဖောက်မှုများ ထပ်တလဲလဲဖြစ်ပွားမှုကို တားဆီးရန် ရည်ရွယ်သည့် အင်စတီကျူးရှင်းဆိုင်ရာ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများသည် ကျူးလွန်ခံရသူများနှင့် အခြားကဏ္ဍများမှ အရပ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများ၏ ပူးပေါင်းပါဝင်ခြင်း အပါအဝင် ကျယ်ပြန့်သော လူထုညှိနှိုင်းဆွေးနွေးမှု လုပ်ငန်းစဉ်မှတဆင့် အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်သင့်ပါသည်။

ထိုသို့သော ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများသည် အောက်ပါရည်ရွယ်ချက်များကို မြှင့်တင်ပေးသင့်သည်။

  • တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကို အများပြည်သူအင်စတီကျူးရှင်းများမှ တသမတ်တည်း လိုက်နာဆောင်ရွက်ခြင်း။
  • လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုများ နှင့်/သို့မဟုတ် လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှု ဆိုင်ရာဥပဒေများအား ချိုးဖောက်မှုများကို အထောက်အပံ့ပေးသော သို့မဟုတ် တရားဝင်ခွင့်ပြုသော ဥပဒေများကို ရုပ်သိမ်းရေးနှင့် ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့အစည်းများနှင့် လုပ်ငန်းစဉ်များကို အကာအကွယ်ပေးသည့် အစီအမံများအပါအဝင် လူ့အခွင့်အရေးနှင့် လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှု ဥပဒေကို လေးစားလိုက်နာရေး သေချာစေရန်အတွက် ဥပဒေပြု ပြဌာန်းရေး။
  • စစ်တပ်နှင့် လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့များနှင့် ထောက်လှမ်းရေးဝန်ဆောင်မှုများကို အရပ်ဘက်ထိန်းချုပ်မှု အောက်တွင် ထားရှိခြင်းနှင့် အခြား လက်နက်ကိုင် တပ်ဖွဲ့များအား (နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်များ/အဖွဲ့အစည်းများနှင့် နိုင်ငံအတွက် ဖွဲ့စည်းထားသော အခြားသမရိုးကျမဟုတ်သည့် လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းများ) ဖျက်သိမ်းခြင်း။
  • လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခတွင် ပါဝင်ပတ်သက်နေသော ကလေးသူငယ်များအား လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွင်း ပြန်လည်ပေါင်းစည်းခြင်း။