ထပ်တလဲလဲမဖြစ်စေရန် အာမခံခြင်း (What is the Guarantee for Non Recurrence?)

“ထပ်တလဲလဲ မဖြစ်စေရန် အာမခံခြင်း” နှင့်ပတ်သက်ပြီး နိုင်ငံတကာ လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ စာချုပ်၊ စာတမ်းများနှင့် ဆုံးဖြတ်ချက်များစွာတွင် ဖော်ပြထားပါသည်။ ၎င်း၏ ဆိုလိုရင်းမှာ အစုအပြုံလိုက် လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုများ ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် ပဋိပက္ခကာလ ပြီးဆုံးပြီးနောက် ထိုကဲ့သို့သော ရက်စက်မှုများ ထပ်မံမဖြစ်ပွားစေရန်အတွက် နိုင်ငံများအနေဖြင့် အာမခံချက်ပေးရန် လိုအပ်ကြောင်း ဆိုလိုခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ လက်တွေ့အားဖြင့်ပြောရလျင် အာမခံခြင်းဆိုသည်မှာ အဖွဲ့အစည်းပိုင်းဆိုင်ရာ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုလုပ်ခြင်းဖြစ်ပြီး အထူးသဖြင့် ချိုးဖောက်မှုများ ကျူးလွန်ခဲ့သည့် သို့မဟုတ် ဖြစ်ပွားရန် အားပေးအားမြောက်လုပ်ခဲ့သည့် အဖွဲ့အစည်းများအား ပြုပြင်ပြောင်းလဲခြင်းပင် ဖြစ်သည်။

ထပ်တလဲလဲမဖြစ်စေရန် အာမခံခြင်း၏ ဥပဒေပိုင်းဆိုင်ရာ အရင်းအမြစ်များမှာ –

  • နိုင်ငံတကာ နိုင်ငံသားနှင့် နိုင်ငံရေးအခွင့်အရေးဆိုင်ရာ စာချုပ် (ICCPR) ၏အပိုဒ် ၂ တွင် နိုင်ငံများသည် စာချုပ်ပါ အခွင့်အရေးများအား အသိအမှတ်ပြုပြီး အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်ခံရသည့် ပုဂ္ဂိုလ်အားလုံးအား ထိရောက်သော ကုစားမှုများ ရရှိစေရန်အတွက် ဥပဒေပြုရေးနှင့် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ပြင်ဆင်ရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများနှင့် အခြားပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများ ဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်သည်။ 
  • ဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်ထိန်းသိမ်းပြီး လက်စဖျောက်ခံရခြင်းမှ ကာကွယ်ရေး နိုင်ငံတကာသဘောတူ စာချုပ်တွင် “ထပ်တလဲလဲမပြုလုပ်ရန် အာမခံချက်များ” နှင့် ပတ်သက် ၍ ရှင်းလင်းတိကျသော ပြဋ္ဌာန်းချက်တစ်ခုပါဝင်သည်။
  • အမေရိကတိုက်ရှိ လူမျိုးစုများ၏ လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ တရားရုံး (Intern-American Court of Human Rights) က Velásquez Rodríguez ၏ အမှုနှင့် ပတ်သက်ပြီး “လူ့အခွင့်အရေးကို လွတ်လပ်စွာနှင့်အပြည့်အဝခံစားရရှိရေး တရားဥပဒေအရ အာမခံပေးမှု ပေးစွမ်းနိုင်ရန်အတွက် အစိုးရယန္တရားများနှင့် ယေဘုယျအားဖြင့် ပြည်သူ့အာဏာကို ကျင့်သုံးသော ယန္တရားများကို ဖွဲ့စည်းထားရန်” နိုင်ငံများက မဖြစ်မနေဆောင်ရွက်ရမည်ဟု ဆုပ်ကိုင်(ချမှတ်)ခဲ့သည်။ (စာပိုဒ်၊၁၆၆)
  • အမှန်တရားကော်မရှင်များ၏ တရားဝင် လုပ်ပိုင်ခွင့်များတွင် ချိုးဖောက်မှုများ ထပ်တလဲလဲ ထပ်မံ မဖြစ်စေရေး အာမခံမှုပေးနိုင်သည့် ဆောင်ရွက်ချက်များအတွက် (ထိုအမှန်တရား) ကော်မရှင်များက ထောက်ခံအကြံပြုချက်များကို ပေးအပ်ရမည်ဟု ပြဌာန်းဖော်ပြထားကြသည်။