ထပ်တလဲလဲမဖြစ်စေရန် အာမခံချက်သို့ တရားမျှတမှုဆိုင်ရာ အကဲဆတ်သောချဉ်းကပ်မှု (Justice sensitive approach to Guarantee for Non-Recurrence)

တရားမျှတမှုဆိုင်ရာ အကဲဆတ်သော ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုသည် လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုများကို အထောက်အကူဖြစ်စေသော ယခင်လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု လုပ်ထုံးလုပ်နည်းဟောင်းများ (ဥပမာ၊ ရဲတပ်ဖွဲ့၏ စစ်ဆေးခြင်းများအတွင်း ညှင်းပန်းနှိပ်စက်သည့် ဓလေ့) ကို ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့် ပြစ်မှုကျူးလွန်သူ တစ်ဦးတစ်ယောက်ချင်းစီကို တာဝန်ယူတာဝန်ခံစေခြင်းတို့ဖြင့် အင်စတီကျူးရှင်းများကို ပြန်လည်ပုံဖော်ရန် ဆောင်ရွက်သည်။

တရားမျှတမှုကို ဦးတည်သော စံနမူနာများအနေဖြင့် အင်စတီကျူးရှင်းများသည် နိုင်ငံသားအားလုံး (အမျိုးသမီး၊ ကလေးများနှင့် အခြားထိခိုက်လွယ်သော အုပ်စုများအပါအဝင်) ၏ လိုအပ်ချက်များကို တုံ့ပြန်ဖြည့်ဆည်းပေးရေး အာမခံပေးရန် လိုအပ်သည်။ ရွေးချယ်ထားသော သို့မဟုတ် ဘက်လိုက်သော အကျိုးစီးပွားအတွက်သာ တုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်ပေးမှုမျိုး မဖြစ်သင့်ပါ။ ထိုတုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်စွမ်းအား ကောင်းခြင်းသည် ယုံကြည်မှု ပြန်လည်တည်ဆောက်ရန်အတွက် အလွန်အရေးပါသော အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး နိုင်ငံတော်နှင့် နိုင်ငံသားများကြားရှိ လူမှုပဋိညာဉ်၏ ဗဟိုချက်တွင် တည်ရှိသည်။

တရားမျှတပြီး ကောင်းမွန်စွာ လည်ပတ်နေသော အင်စတီကျူးရှင်းများသည် ကျူးလွန်ခံရသူများနှင့် ရှင်သန်လွတ်မြောက်သူများကို နိုင်ငံတော်ဖိနှိပ်မှုများ ကြုံတွေ့ကျူးလွန်ခံရသူများအဖြစ်မဟုတ်ပဲ လူ့အဖွဲ့အစည်းတွင် ပါဝင်နိုင်သည့် လူ့အခွင့်အရေးအပြည့်အဝရှိသော နိုင်ငံသားများအဖြစ်သို့ အသွင်ပြောင်းရာတွင် အထောက်အကူ ဖြစ်စေပါသည်။

ပြုပြင်ပြောင်းလဲရန်အတွက် တရားမျှတမှု၏ အကဲဆတ်မှုကို အလေးထားသော ချဉ်းကပ်မှုတစ်ခုသည် ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများကို မည်သို့လုပ်ဆောင်ရမည်ကို လမ်းညွှန်ရန် အခြေခံမူများအဖြစ်လည်း ဆောင်ရွက်လေ့ရှိသည့် အပြန်အလှန်အားဖြည့်ထောက်ပံ့ပေးသည့် ရည်ရွယ်ချက်လေးခုကို အာရုံစိုက်ပါသည်။ အင်စတီကျူးရှင်းဆိုင်ရာ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး အောက်ပါတို့ကို အောင်မြင်အောင် ကြိုးပမ်းပါသည်။

  • မတရားဖိနှိပ်မှုများကို ဟန့်တားရန်နှင့် နိုင်ငံသားများအပေါ် တုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်မှုနှင့် တာဝန်ခံမှုများ ပိုမိုအားကောင်းလာစေရန်အတွက် လူ့အဖွဲ့အစည်း အင်စတီကျူးရှင်းများ၏ ဂုဏ်သိက္ခာကို တည်ဆောက်ရန်
  • ကြီးလေးသောမတရားဖိနှိပ်မှုများ၏ ဆိုးမွေမှ ပေါ်ပေါက်လာသော လူထု၏အကြောက်တရားနှင့် ယုံကြည်မှုကင်းမဲ့မှုကို ကျော်လွှားရန်အတွက် လူ့အဖွဲ့အစည်း အင်စတီကျူးရှင်း၏ တရားဝင်မှုကို မြှင့်တင်ရန်
  • နိုင်ငံသားအားလုံး၊ အထူးသဖြင့် ဖိနှိပ်မှုနှင့် အကြမ်းဖက်မှုများ ကျူးလွန်ခံရသူများနှင့် အခြားဘေးဖယ်ခံထားရသော အုပ်စုများကို ကိုယ်စားပြုပြီး စွမ်းရည်မြှင့်တင်ပေးရန်/ အခွင့်အာဏာပေးရန်

အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုစီ၏ ထိရောက်မှုကို မြှင့်တင်ရန်အတွက် အခြားအသွင်ကူးပြောင်းရေးဆိုင်ရာ တရားမျှတမှုမဏ္ဍိုင်များ (ဆိုလိုသည်မှာ အမှန်တရားရှာဖွေခြင်း၊ တရားစွဲဆိုခြင်းနှင့် ပြန်လည်ကုစားမှုအစီအစဉ်များ) နှင့် ပေါင်းစည်းညီညွတ်မှုကို မြှင့်တင်ရန်