ရည်ရွယ်ချက်များ (Objectives)

သင်တန်းသည် အောက်ပါ ရည်ရွယ်ချက်များ အောင်မြင်စေရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။

  1. ထပ်တလဲလဲမဖြစ်စေရန် အာမခံ၏ သမိုင်းကြောင်းကို ရှင်းပြရန်နှင့် သဘောတရားမူဘောင်တစ်ခု တင်ပြပေးရန်။
  2. အစုအပြုံလိုက် လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှု ကာလများအပြီး အင်စတီကျူးရှင်းဆိုင်ရာ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှု ဆောင်ရွက်ချက်အလေ့အထများကို လေ့လာစူးစမ်းရန်။
  3. မည်သည့်လူပုဂ္ဂိုလ်များနှင့် အင်စတီကျူးရှင်းများကို ပြုပြင်ပြောင်းလဲရန် လိုအပ်ကြောင်းနှင့် ထိရောက်သော အင်စတီကျူးရှင်းဆိုင်ရာ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုအတွက် ထိရောက်သော မဟာဗျူဟာများကို လေ့လာဖော်ထုတ်ရန်။
  4. မတူညီသော အခြေအနေများအတွင်းက အင်စတီကျူးရှင်းဆိုင်ရာ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများကို ဆောင်ရွက်သည့်အလေ့အထများကို မျှဝေရန်နှင့် ထင်ဟပ်သုံးသပ်ရန်။